De voorzittershamer! Tot 4 april

In de komende ALV zal Fleur van de Laar worden voorgedragen voor de functie voorzitter van B.T.C. de Pettelaer. Patrick van Druten zal na ruim 9 jaar bij goedkeuring van de ALV deze functie overdragen. Alle reden om dinsdag 4 april naar de Algemene Ledenvergadering te komen. 

Graag willen Fleur en Patrick voor deze ALV een woord tot alle leden richten, dus lees verder!

Lees meer

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

04 APRIL 2023

START 20.00 UUR

PAVILJOEN “DE KNOTWILG”

1.      OPENING

De voorzitter zal de vergadering van B.T.C. de Pettelaer openen om 20.00 uur.

 

2.      VASTSTELLEN AGENDA

De agenda zal worden vastgesteld.

 

3.      NOTULEN ALV 22 NOVEMBER 2022

De notulen van de laatste ALV dienen goedgekeurd te worden.

 

4.      INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR

De ingekomen stukken worden behandeld en ieder bestuurslid zal op zijn of haar terrein toelichting geven over de gebeurtenissen over de afgelopen periode.

 

5.      SITUATIE BAR EXPLOITATIE

Ook in het jaar 2023 zal de vereniging de bar in eigen beheer exploiteren.

Tijdens de ALV zal een verdere toelichting hierover gegeven worden.  

 

6.      ROOKBELEID B.T.C. DE PETTELAER

Er zal gestemd gaan worden hoe we op ons park (en paviljoen) toekomstig omgaan met roken. De keuze zal zijn:

Huidige beleid handhaven, nml. alléén roken op deel van het terras, niet in paviljoen en op of naast de banen of algeheel rookverbod op ons park (en paviljoen).

 

7.      STAND VAN ZAKEN FINANCIËN

a)      PRESENTATIE JAARCIJFERS 2022

2022 wordt afgesloten met een negatief resultaat van ongeveer € 25.000. De penningmeester zal toelichten waardoor dit is ontstaan en inzoomen op de Winst en Verlies rekening en de balans per 31-12-2022.

b)     BEVINDINGEN FINANCIËLE COMMISSIE

Zoals gebruikelijk heeft de financiële commissie ook dit jaar weer de cijfers gecontroleerd en alles doorgesproken met de penningmeester. Na toelichting van de bevindingen, zal de ALV om goedkeuring en decharge gevraagd worden.

c)      BEGROTING 2023

De begroting 2023 zal worden gepresenteerd. De ALV zal om goedkeuring voor het vaststellen van de begroting worden gevraagd.

 

8.      SAMENSTELLING BESTUUR – KANDIDAAT VOORZITTER

Fleur van de Laar wordt namens het bestuur voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap. 

In de ALV wordt conform de statuten gestemd over het aanstellen van Fleur als nieuwe voorzitter.

 

9.      RONDVRAAG

Wat verder ter tafel komt.

 

10.   SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering en de ALV wordt afgesloten met een borrel.

Inschrijving openingstoernooi geopend!

INSCHRIJVING OPENINGSTOERNOOI ZATERDAG 1 APRIL GEOPEND

De dagen worden langer, de zon laat zich vaker zien; de lente staat voor de deur. Hoog tijd om je racket weer uit de tas te halen en het tennisseizoen op een sportieve en gezellige manier te starten.

Lees meer

Commissieleden gezocht, help jij een handje mee?

Zoals je weet, draait een vereniging veel op de kracht van vrijwilligers en voor dit nieuwe jaar hebben we een aantal mooie plekken beschikbaar!

Heb jij behoefte om nieuwe mensen te leren op de club of heb je wat tijd over en wil je die in de club steken? Diverse commissies zoeken nieuwe leden om van 2023 weer een bruisend jaar te maken op de club! 

Lees meer

Online afhangen banen mogelijk

Online afhangen is weer mogelijk!
Nu het kouder weer is, is ook het clubhuis minder vaak open. Daarom hebben we als bestuur besloten om het mogelijk te maken om online af te hangen en daarmee een baan te reserveren. Online een baan reserveren kan via de website en via de app. In dit artikel lees je hoe dit werkt en welke spelregels er gelden. 

Lees meer

Jubileum hoody vanaf NU te verkrijgen!

Jij wil natuurlijk ook zo'n toffe jubileum hoody hebben van onze club! En hoe leuk als teamkleding ook! 

Voor maar €49 heb jij ook zo'n limited edition trui in onze clubkleuren! Zorg dat je er snel bij bent want op=op! 

 Vul dit formulier in en scoor ook zo'n trui! 

 

Lees meer