Informatie voor leden

Ben je lid van de Pettelaer en heb je een vraag over je lidmaatschap? Wellicht staat het antwoord op jouw vraag in onderstaande tekst. Ben je hiermee niet geholpen, neem dan contact op met de ledenadministrateur. 

Wijzigen persoonlijke gegevens en/ of pasfoto ledenpas
Zijn je persoonlijke gegevens veranderd of wil je een andere pasfoto op je ledenpas? Dan kun je dit zelf aanpassen op deze website. Log bovenaan de pagina in met je e-mailadres en wachtwoord, klik op ‘account’ en vervolgens op ‘persoonlijke gegevens’. Pas nu bijvoorbeeld je adres, telefoonnummer of e-mailadres aan of meld je aan voor de nieuwsbrief. Heb je iets aangepast, klik dan onderaan op ‘versturen’.  

Vereisten goede pasfoto
Een goede pasfoto voldoet aan de eisen van een paspoort omdat je je met je past dient te identificeren. Is jouw foto verouderd? Je kunt zelf een nieuwe, recente pasfoto uploaden. Op een goede pasfoto is je gezicht (vooraanzicht) duidelijk zichtbaar, zonder gezichtsbedekking. De overige specificaties zijn: een .jpg bestand, min. 300x400 pixels en max. 4 Mb. 

Introducés 
Een lid van BTC de Pettelaer kan een persoon introduceren bij de club. Eén en dezelfde persoon mag maximaal 3x per seizoen worden geïntroduceerd. Voor deze introducé koop je voor € 10,- per keer een introductiepasje achter de bar in het clubhuis. Deze pas en jouw spelerspas gebruik je voor het digitale afhangbord. Leden mogen alleen mensen introduceren als de banen vrij liggen en er geen wachttijd is. 

Overige lidmaatschappen
Niet-spelend lidmaatschap
Ben je lid van BTC de Pettelaer maar ben je door omstandigheden (bijv. door blessure, ziekte, zwangerschap of verblijf in het buitenland) tijdelijk niet in staat om het lidmaatschap actief uit te oefenen? Dan kan je ervoor kiezen om je lidmaatschap voor één jaar om te zetten in een niet-spelend lidmaatschap. Dit dient te gebeuren vóór 1 december door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@pettelaer.nl. Niet-spelende leden hebben géén speelrecht en kunnen niet afhangen.

Niet-spelende leden betalen €50,- per jaar en worden niet aangemeld bij de KNLTB en je ontvangt dus geen KNLTB spelerspas. Na één seizoen wordt het niet-spelend lidmaatschap automatisch weer omgezet in een volledig lidmaatschap (een evt. wachtlijst is dan niet van toepassing), tenzij je tijdig aangeeft het niet-spelend lidmaatschap voort te willen zetten. Omzetting naar niet-spelend lid gaat per direct in.

Ondersteunend lidmaatschap
Speciaal voor mensen die de club een warm hart toedragen maar geen gebruik wensen te maken van de tennisfaciliteiten is er een ondersteunend lidmaatschap. Ondersteunende leden betalen €25,- per jaar. Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@pettelaer.nl

Opzeggen lidmaatschap
Als je je lidmaatschap bij BTC de Pettelaer wilt opzeggen, vinden we dat natuurlijk erg jammer. Om je lidmaatschap te beëindigen log je in op deze website (bovenaan) met je e-mailadres en wachtwoord. Vervolgens klik je op ‘Inloggen’ en in het volgende scherm op ‘Beëindigen lidmaatschap’. Vul alle gegevens in en druk op de verzendknop. Zorg ervoor dat jouw afmelding vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de ledenadministratie binnen is. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Let op: je kunt alleen aan het einde van een seizoen uiterlijk voor 1 december opzeggen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk vanwege verplichte afdrachten aan de KNLTB en vanwege onze financiële planning; beiden zijn gebaseerd op het aantal leden per héél seizoen.

We zijn erg benieuwd naar jouw mening, dus heb je verbeterpunten? Stuur je suggesties aan ons door. We proberen graag om voor iedereen een zo gezellig en sportief mogelijke tennisvereniging te zijn.

Vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over jouw lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie van BTC de Pettelaer via ledenadministratie@pettelaer.nl.