Horecategoed

Sinds medio 2023 is de exploitatie van onze horeca volledig gelegd bij de vereniging en is er geen sprake meer van een pachtconstructie. Hierbij wordt er gestreefd naar een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering met een prijsniveau dat past bij een sportvereniging. Ons paviljoen is er voor alle leden en om die reden is het passend dat ook alle leden bijdragen aan de exploitatie ervan. In de ALV van afgelopen november is daarom het voorstel goedgekeurd om een horecategoed in te voeren om een bepaalde gegarandeerde omzet te realiseren. In 2024 zal zal dit ingevoerd gaan worden. 

Het tegoed van €50,00 zal worden geind samen met de contributie en vervolgens via stempelkaarten ter beschikking worden gesteld aan de leden. Het tegoed is een jaar geldig. Hiermee kan aan de bar dus afgerekend worden. 

Op deze manier wordt er intensiever gebruik gemaakt van ons paviljoen en de bar, zijn er minder incourante uren en meer betrokkenheid en activiteit van alle leden. 

Zo bevorderen we samen het verenigingsleven, de drukte in het paviljoen en onze omzet. 

Nieuws Overzicht