Bestuur & commissies

Zonder de vrijwillige inzet van onze leden zouden de vele activiteiten binnen de club niet kunnen plaatsvinden. Kijk hier uit welke leden elke commissie bestaat. Kijk hier voor open vacatures. Hieronder vind je informatie over het bestuur en de verschillende commissies.

BESTUUR – info@pettelaer.nl
Ons 8-koppig bestuur vertegenwoordigt de verenging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het verenigingsbeleid en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken. Ze hebben contact met de diverse commissies en zorgen ervoor dat de leden regelmatig geïnformeerd worden. Op de algemene ledenvergaderingen legt het bestuur verantwoording af, worden de jaarstukken gepresenteerd en worden agendapunten ter besluitvorming voorgelegd.

TECHNISCHE COMMISSIE – tc@pettelaer.nl
De Technische Commissie regelt alles rond de competitietrainingen en competities, en stelt het Beleidsplan Technische Commissie op.

JEUGDCOMMISSIE – jeugd@pettelaer.nl
De Jeugdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden, zowel recreatief als prestatief. Activiteiten die we organiseren zijn bijvoorbeeld de clubkampioenschappen, het ouder-kindtoernooi en het jeugdkamp. Daarnaast begeleidt de Jeugdcommissie de KNLTB-jeugdcompetitie; dit gebeurt in samenwerking met de jeugdtrainer en de Technische Commissie.

EVENEMENTEN & ACTIVITEITENCOMMISSIES - evenementen@pettelaer.nl
De Evenementencommissie is het hele jaar door actief met het organiseren van leuke en gezellige activiteiten voor alle tennisniveaus en leeftijden zoals het openingstoernooi, het tennis met een kennis toernooi, en de afsluiting van de competities. Iedereen is welkom!
De Husselcommissie begeleid de husselavond in de zomer op woensdagavond, de Laddercommissie ​de laddercompetitie in de winter (meestal tussen nov & maart)

TOERNOOICOMMISSIES -  BOT@pettelaer.nl / DubbelToernooi@pettelaer.nl / CK@pettelaer.nl
De Pettelaer organiseert door het jaar heen een aantal gezellige open toernooien en clubkampioenschappen. Bij deze toernooien staat gezelligheid en het bourgondische karakter hoog in het vaandel. Zo wordt er aan de meeste toernooien een thema gekoppeld en zijn er heerlijke hapjes, drankjes en geheel verzorgde maaltijden te verkrijgen.

COMMUNICATIE & INTERNETCOMMISSIES –  communicatie@pettelaer.nl
De communicatiecommissie houdt alle leden op de hoogte van het reilen en zeilen rondom de Pettelaer. Je vindt info op onze website, Facebook & Instagram. De internetcommissie houd alle digitale systemen op orde,  waaronder de app, het afhangen etc. 

PARK & PAVILJOENCOMMISSIES -  beheer@pettelaer.nl
De Parkcommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele tennispark. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze groundsman met ondersteuning van het bestuur en vrijwilligers.

KASCOMMISSIE – bereikbaar via de penningmeester - penningmeester@pettelaer.nl
De kascommissie controleert en bespreekt elk jaar het financiële overzicht met de penningmeester en geeft vervolgens advies aan de ALV.