Parkcommissie

De parkcommissie draagt zorg voor het onderhoud van de banen, hekwerk, verlichting en groenvoorziening op het tennispark.

Tijdens de competitie- en Toernooi periode is onze Groundsman (Adriaan de Bruijn) dagelijks in de ochtenduren aanwezig en heeft een aantal vaste taken en aandachtspunten. Ten eerste het openen van de toegangspoorten gevolgd door een  algehele inspectie van het park. Denk hierbij aan hekwerken, netten, groenvoorzieningen, sproei- en drainage installatie etc. Daarna volgt het baan onderhoud en eventuele reparaties. Het onderhoud van het clubhuis valt niet onder de taken van de Parkcommissie.

 

In het voorjaar en najaar hebben we twee grote activiteiten waarbij wij een beroep doen op onze leden voor 3 à 4 uur. In het voorjaar het speelklaar maken van de banen en het ophangen van de winddoeken etc. In het najaar om alles weer op te ruimen en het park winterklaar te maken.

 

De parkcommissie heeft de bevoegdheid om de banen bij winterse omstandigheden onbespeelbaar te verklaren. Dit wordt aangegeven op de website van  BTC de Pettelaer.

 

Er is regelmatig overleg met :

  1. De groundsman (Adriaan) over de werkzaamheden en bijzondere aandachtspunten;
  2. S.T.E.P. (Stichting Exploitatie Pettelaer) omtrent investeringen en uitgaven m.b.t. het onderhoud van het park;
  3. Derden (Bijv. leveranciers van technische installaties, Gemeente, onderhoud gravelbanen etc.).

 

De commissie bestaat uit: Cor van der Plas, Arie de Bruijn en Bavo Teunissen


To Top

Ogenblik a.u.b. ...