Senioren lidmaatschap

Hartstikke leuk dat jij interesse hebt in een lidmaatschap van de gezelligste Bossche tennisvereniging. De club telt ruim 1000 leden en beschikt over acht banen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden regelmatig vrij te spelen, is er op dit moment een wachtlijst voor senioren. Maar niet getreurd, we bieden je graag een ‘instroomlidmaatschap’ aan. 

Instroomlidmaatschap
Meld je via onderstaand inschrijfformulier aan. Binnen enkele dagen ontvang je van de ledenadministratie een e-mail met daarin de vraag of je een instroomlidmaatschap wilt of niet. Een instroomlidmaatschap is áltijd tijdelijk en ter overbrugging tot er ruimte is voor nieuwe 'actieve leden'. Het instroomlidmaatschap houdt het volgende in:

  • Gedurende de periode dat je op de wachtlijst staat, mag je als instroomlid iedere dag - óók in het weekend - tot uiterlijk 18.00 uur vrij spelen.
  • Je kunt je gewoon aanmelden voor competitie en alle andere clubactiviteiten. Bij indeling van de competitie hebben leden met een volledig lidmaatschap voorrang.
  • De tos-avond begint altijd na 18 uur en deelname is voor instroomleden daarom helaas niet mogelijk.
  • Vanaf 1 april 2022 moet je volledig lid zijn om tennislessen via de tennisschool te kunnen nemen. Voor instroomleden is het niet meer mogelijk om les te nemen. 
  • Het jaarbedrag van het instroomlidmaatschap is € 120 en je ontvangt een KNLTB spelerspas. Je betaalt naar rato van het aantal maanden/dagen van het seizoen dat je lid zal zijn. Word je bijvoorbeeld lid vanaf 1 juni, dan betaal je voor de periode van 1 juni t/m 31 maart (het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 april) plus eenmalig inschrijfgeld van € 47,50, dat ieder nieuw lid betaalt. 
  • Als er ruimte is voor nieuwe leden met een volledig lidmaatschap ('actief lid') dan wordt het instroomlidmaatschap automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap. Je krijgt dan bericht van de ledenadministratie.
  • De overgang van instroomlid naar volledig lid wordt éénmalig belast met € 35 ongeacht het tijdstip in het seizoen waarop die omzetting plaats vindt.

Wil je geen instroomlidmaatschap, dan kom je op de wachtlijst. Je kunt dan nog niet tennissen bij de Pettelaer, ontvangt geen KNLTB spelerspas en betaalt dus ook nog geen contributie. Zodra er voor jou ruimte ontstaat voor een volledig lidmaatschap, krijg je bericht en word je direct volledig lid. 

Contributie
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 april van dat jaar t/m 31 maart van het opvolgende jaar, dit loopt gelijk met de uitgifte van de spelerspasjes door de KNLTB. De Algemene Ledenvergadering bepaalt de contributie voor het nieuwe seizoen. Op dit moment bedraagt de contributie per seizoen (1 april tot en met 31 maart): 

Senioren € 155,00 (18 jaar en ouder)*
Senioren Instroomlidmaatschap € 120
Eenmalige administratiekosten € 47,50 **
Ondersteunend lid € 25,00 ***

*) Voor leeftijden geldt de leeftijd, die je gedurende het lidmaatschapsjaar bereikt.
**) Eénmalige administratiekosten bij aanvang (instroom)lidmaatschap bedragen voor senioren € 47,50.
***) Een ondersteunend lidmaatschap is voor mensen die geen gebruik maken van de tennisfaciliteiten maar de club wel een warm hart toedragen. Ondersteunende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Kortingsregeling voor gezinnen 
Bij gezinnen waarbij 4 of meer gezinsleden wonend op hetzelfde adres een volledig lidmaatschap hebben, geldt een familiekorting van 15%. Aspirant-leden, niet-spelende leden en ondersteunende leden tellen hierbij niet mee. 4 volledige lidmaatschappen op één woonadres? Stuur dan voor de zekerheid een mailtje naar ledenadministratie@pettelaer.nl.

Training
Voor het volgen van training verwijzen we je naar de pagina training. Let op: Je dient je eerst aan te melden als lid via onderstaand inschrijfformulier én je moet volledig lid zijn voordat je kunt deelnemen aan de training (instroomleden kunnen helaas niet inschrijven voor tennisles).

Inschrijfformulier inclusief recente, goede pasfoto
Heb je alle informatie over het lidmaatschap gelezen en ben je enthousiast? Vul dan onderstaand formulier volledig in. Vergeet niet een recente pasfoto toe te voegen. Een goede pasfoto voldoet aan de eisen van een paspoort omdat je je met je pas dient te identificeren. Dus een herkenbare, close-up pasfoto, zonder gezichtsbedekking. De overige specificaties zijn: een .jpg bestand, min. 300x400 pixels en max. 4 Mb. 

Nadat je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, ontvang je direct een automatisch gegenereerde bevestigingsmail. Binnen enkele dagen volgt een uitgebreide bevestigingsmail. Pas nadat je (instroom)lidmaatschap is bevestigd door de ledenadministratie worden je persoonlijke loginnaam en wachtwoord geactiveerd. Hiermee heb je toegang tot je account en het besloten deel van deze website.

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.

Via deze inschrijving ga je akkoord met het éénmaal per jaar plaatsvinden van een automatische incasso ten behoeve van de jaarcontributie en ga je akkoord met de statuten en het reglement van BTC de Pettelaer.

Vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie van BTC de Pettelaer: Peter Hawinkels, ledenadministratie@pettelaer.nl.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.