Senioren lidmaatschap

Hartstikke leuk dat jij interesse hebt in een senior lidmaatschap van de gezelligste Bossche tennisvereniging. De club telt ruim 1000 leden en beschikt over acht banen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden regelmatig vrij te spelen, is er op dit moment een wachtlijst voor senioren. Maar niet getreurd, we bieden je graag een ‘instroomlidmaatschap’ aan. 

Instroomlidmaatschap
Het instroomlidmaatschap houdt het volgende in:

  • Gedurende de periode dat je op de wachtlijst staat (gemiddeld zes maanden), mag je iedere dag - óók in het weekend - tot uiterlijk 18.00 uur vrij spelen. 
  • Je kunt je gewoon aanmelden voor de training, competitie en alle andere clubactiviteiten. Bij indeling van de training en competitie hebben leden met een volledig lidmaatschap voorrang.
  • TIP: Als je instroomlid wordt om te kunnen lessen, regel dan éérst bij tennisschool Simon Tennis de les van je voorkeur. Ben je eenmaal (instroom)lid dan kun alleen regulier opzeggen per 1 december!  
  • Het jaarbedrag van het instroomlidmaatschap is € 120 en je ontvangt een KNLTB spelerspas. Je betaalt naar rato van het aantal maanden/dagen van het seizoen dat je lid zal zijn. Word je bijvoorbeeld lid vanaf 1 juni, dan betaal je voor de periode van 1 juni t/m 31 maart (het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 april) plus eenmalig inschrijfgeld van € 47,50, dat ieder nieuw lid betaalt. 
  • Het instroomlidmaatschap wordt automatisch omgezet in een volledig lidmaatschap bij aanvang van het volgende seizoen, tenzij:

1) er nog steeds een wachtlijst is, of 
2) je voor 1 december van het huidige seizoen hebt opgezegd. 

Uiteraard houden we je op de hoogte van de voortgang.

Meld je via onderstaand inschrijfformulier aan. Binnen enkele dagen ontvang je van de ledenadministratie een e-mail met daarin de vraag of je een instroomlidmaatschap wilt of niet. Wil je geen instroomlidmaatschap, dan kom je op de wachtlijst. Je kunt dan nog niet tennissen bij de Pettelaer, ontvangt geen KNLTB spelerspas en betaalt dus ook nog geen contributie. Zodra er een plek vrijkomt (gemiddeld na zes maanden), krijg je bericht en word je direct volledig lid. 

Contributie
De contributie per seizoen (1 april tot en met 31 maart) bedraagt: 

Senioren € 155,00 (18 jaar en ouder)*
Senioren Instroomlidmaatschap € 120
Eenmalige administratiekosten € 47,50 **
Ondersteunend lid € 25,00 ***

*) Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 april van dat jaar t/m 31 maart van het opvolgende jaar, dit loopt gelijk met de uitgifte van de spelerspasjes door de KNLTB. M.b.t. genoemde leeftijden geldt dat als men gedurende het lidmaatschapsjaar deze leeftijd bereikt. Jaarlijks wordt door de Algemene Ledenvergadering de contributie voor het volgende seizoen bepaald.
**) Eénmalige administratiekosten bij aanvang (instroom)lidmaatschap bedragen voor senioren € 47,50.
***) Een ondersteunend lidmaatschap is voor mensen die geen gebruik maken van de tennisfaciliteiten maar de club wel een warm hart toedragen. Ondersteunende leden worden niet aangemeld bij de KNLTB.

Kortingsregeling voor gezinnen 
Bij gezinnen waarbij 4 of meer gezinsleden wonend op hetzelfde adres een volledig lidmaatschap hebben, geldt een familiekorting van 15%. Aspirant-leden, niet-spelende leden en ondersteunende leden tellen hierbij niet mee. 4 volledige lidmaatschappen op één woonadres? Stuur dan voor de zekerheid een mailtje naar ledenadministratie@pettelaer.nl.

Training
Voor het volgen van training, verwijzen we je naar de pagina training. Let op: Je dient je eerst aan te melden als (instroom)lid via onderstaand inschrijfformulier voordat je kunt deelnemen aan de training. Check bij Simon Tennis je mogelijkheden.

Inschrijfformulier inclusief recente, goede pasfoto
Heb je alle informatie over het lidmaatschap gelezen en ben je nog steeds enthousiast? Vul dan onderstaand formulier volledig in. Vergeet niet een recente pasfoto toe te voegen. Een goede pasfoto voldoet aan de eisen van een paspoort omdat je je met je pas dient te identificeren. Dus een herkenbare, close-up pasfoto, zonder gezichtsbedekking. De overige specificaties zijn: een .jpg bestand, min. 300x400 pixels en max. 4 Mb. 

Nadat je het aanmeldingsformulier hebt ingevuld, ontvang je direct een automatisch gegenereerde bevestigingsmail. Binnen enkele dagen volgt een uitgebreide bevestigingsmail. Pas nadat je lidmaatschap is bevestigd door de ledenadministratie worden je persoonlijke loginnaam en wachtwoord geactiveerd. Hiermee heb je toegang tot het besloten deel van deze website.

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.

Via deze inschrijving ga je akkoord met het éénmaal per jaar plaatsvinden van een automatische incasso ten behoeve van de jaarcontributie en ga je akkoord met de statuten en het reglement van BTC de Pettelaer.

Vragen?
Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie van BTC de Pettelaer: T.a.v. Peter Hawinkels, ledenadministratie@pettelaer.nl.

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.