Welkom nieuwe leden

Speciaal voor nieuwe leden organiseert De Pettelaer een introductiebijeenkomst op zaterdag 7 september om 16.00 uur. Maak kennis met de club, andere leden en clubhuis De Knotwilg.

Lees meer

Vertrek hoofdtrainster Jannah

Langs deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van het besluit van Jannah om per 1 oktober te stoppen bij SimonTENNIS en BTC de Pettelaer.

Lees meer

Vernieuwd Pettblad is uit!

Heb jij Pett.Praat al gezien? Afgelopen week ontving ieder lid 1 exemplaar van het vernieuwde clubblad per huisadres. Het glossy magazine staat vol interessante artikelen en leuke weetjes.

Lees meer