Ere leden

Onze (oud-)leden die bijzonder zijn geweest voor onze vereniging:

Ere-leden B.T.C. de Pettelaer 

Fiet Lathouwers-Kersten
Kaspar van Grinsven
Liesbeth Koolen
Piet Lathouwers
Vincent Lammers


Leden van Verdienste B.T.C. de Pettelaer 

Alje Boelema
Els Beckman-Sprangers
Fiet Lathouwers-Kersten
Frans Koolen
Liesbeth Koolen-Cremers
Cor van der Plas
Louis van de Vossenberg
Marc Smits
Marijke Marechal-Akemann
Ton Schraven
Wim Rombauts


Ad Perpetuam Memoriam...
Tot eeuwige herinnering...

Ab Kloezen †
Gerard Moser †
Etienne Schutte †
Hugo Paulissen †
Jan van Rossum †
Jet van Rossum-v.d. Heuvel †
Joep Robbers †
Karel Beckman †
Ton van Schijndel †
Lambert van de Wiel †