RADAR UITZENDING: SPORTCLUB DEELT JE GEGEVENS

In de uitzending van RADAR afgelopen maandag was een item opgenomen over de KNLTB en dan met name over het gegeven dat de KNLTB gegevens van leden kan verstrekken aan partners van de KNLTB.

De reden is om tennisfans te kunnen benaderen met tennis-relateerde en andere relevante aanbiedingen. De ledenraad heeft in december 2017 ingestemd met het verstrekken van deze gegevens.

Bij het bestuur is dit echter pas 7 maart bekend geworden en waren al voornemens om leden hierover additioneel te informeren (de KNLTB heeft dit namelijk ook al naar alle leden opgenomen in een mail, toevallig ook op 7 maart).

Om zo zuiver mogelijk te zijn naar leden van B.T.C. de Pettelaer alsmede naar de KNLTB hebben we onderstaand het stuk van de KNLTB opgenomen. Hierin staat tevens een link om eventueel  bezwaar te maken. Clubs kunnen hieromtrent wel een standpunt innemen maar leden van de KNLTB  dienen dit individueel te beoordelen.

Wij zullen dus als bestuur geen advies geven aan leden maar willen u graag vooraf informeren.

LINK:  https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/fanmarketing-en-data/

 Met Pettelaerse groet,

Bestuur B.T.C. de Pettelaer.

Nieuws overzicht