Aanpassing baanreservering!

Beste Pettelaers,

Onderstaande beslissing zal bij veel leden gewaardeerd worden, bij andere niet. Uitgangspunt voor deze beslissing is dat we terug naar normaal willen, ook verenigingstechnisch. Veel maatregelen van het kabinet ook m.b.t. de sportverenigingen en verenigingsleven zullen enkelen een verademing hebben gevonden maar hopen als bestuur dat dit voor het gros niet gold.

Ook het afhangbeleid en aanpassing hierop zal op verschillende manieren worden beoordeeld. Gegeven is wel dat we een vereniging zijn waarbij het niet alleen om het uurtje tennis draait wat je vantevoren allemaal kunt inplannen; cohesie en verbondenheid voor en na het tennissen is nml ook een belangijke peiler van de vereniging (en ook voor Brigitte en Saskia). We zullen m.b.t het afhangen als BTC de Pettelaer per 7 juni terug gaan naar het normaal!

 

Zoals in de laatste nieuwsbrief al aangehaald (zie bericht met de voor- en nadelen) zouden we overwegen om ook m.b.t. het afhangen weer terug te willen naar de 'normale' situatie. Gezien de verruimingen die vanaf 5 juni zullen ingaan hebben we besloten om per 7 juni weer terug te gaan naar de situatie van voor maart 2020. Dit betekent dus dat vanaf zondag er niet meer digitaal kan worden afgehangen voor maandag 7 juni. Dus vanaf 7 juni kun je alleen nog tennissen door via het afhangbord af te hangen. 

We hebben dit als bestuur goed overwogen en ook besproken met Brigitte en Saskia. Het digitaal afhangen was prima gezien alle maatregelen waarmee ook de vereniging werd opgezadeld maar is niet meer nodig en werkt verre van verbindend. 

Openingstijden van het paviljoen:

Weekend (za & zo):   10.00 uur - 17.00 uur

door de week:             10.00-13.00 uur; 17.00-22.00 uur (met uitzondering van woensdag nml vanaf 16.00 uur)

 

De poorten worden tussen de middag gesloten totdat de trainingen beginnen (dit gezien vernielingen/ongewenste bezoekers); neem dus altijd je druppel mee. 

Tip m.b.t. afhangen indien je je pasje vergeten bent; ook via het afhangbord kun je afhangen met je inlogcode en wachtwoord (maar het is natuurlijk gemakkelijker om gewoon je pasje mee te nemen).

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur BTC de Pettelaer

Nieuws Overzicht