Update vanuit het Bestuur

Het terras is weer open en vandaag kwam het bericht dat ook het paviljoen vanaf 5 juni weer beperkt open zou kunnen gaan. Het leven komt dus weer een beetje op het niveau van wat het zou moeten zijn. Deze update bevat behalve informatie over competitie, paviljoen, park, lustrum, afhangen, enkele vooruitzichten op toernooien die wel door zouden kunnen gaan en tevens een verrassende ps.

Competitie

De voorjaarscompetitie is dus wederom niet gestart maar zal worden verplaatst naar het najaar. De Pettelaer heeft er wel voor gekozen om voor alle Pettelaer-leden de inschrijving te openen. Waar nodig zal dan voorrang gegeven worden voor nieuwe teams en najaarsteams aangezien deze niet de mogelijkheid hebben gehad om in 2020 competitie te spelen. Meer informatie zal worden verzorgd door de competitiecommissie.

Paviljoen/Park

Brigitte/Saskia maar ook de vereniging zijn blij dat het terras alweer open is en hopen dat per 5 juni ook het paviljoen weer de deuren kan openen. We hebben wederom een punt van aandacht; de poort tussen baan 1 en 2 moet gesloten worden na het betreden van het park en na het verlaten van het park. De afgelopen weken is dat meermalen niet gebeurd met als gevolg dat ongewenste bezoekers olijfbomen hebben vernield maar ook dat het terrasmeubilair wordt verschoven waarbij het terras als chill ruimte wordt gebruikt. Dit mag en kan niet en begrijpen niet dat er nog steeds geen gehoor wordt gegeven aan het verzoek om deze poort te sluiten!

M.b.t. het ‘parkeren’ van fietsen; svp fietsen op eigen terrein zetten en niet bij de scouting. We krijgen hier meerdere klachten over dus hou rekening met de buren. M.b.t. het plaatsen van fietsen op eigen terrein (fietsenstalling bij de hoofdpoort); het is niet de bedoeling om fietsen op het park (dus achter de hoofdpoort) te plaats4n; indien hier fietsen worden gezet dan zullen we deze laten verwijderen!

Toernooien

We waren genoodzaakt door de overheid om het open toernooi te cancelen aangezien er niet bijtijds duidelijkheid zou komen over het spelen van wedstrijden. Daarentegen staan er wel het  Frank Jansen dubbeltoernooi  en de clubkampioenschappen voor SR en JR nog op het program. Ook hierover later meer info.

Lustrum

We zijn hard bezig met het organiseren van het 15e lustrum van de Pettelaer die in 2022 gevierd zal worden. Na een oproep zijn er veel aanmeldingen. We zijn zeer content dat Bart Geurts (ook actief in de evenementencommissie) de kar zal gaan trekken. De komende weken zal deze lustrumcommissie gestalte gaan krijgen om er een knallend feest van te maken.

Afhangen

Zodra we niet meer zijn beperkt door de Coronamaatregelen willen we overwegen het ‘oude’ afhangen weer te introduceren en het digitale baanreserveringsysteeem uit te schakelen.

Voordelen baanreserveringsysteem:

  • Je weet van tevoren wanneer je kunt spelen op basis van de gemaakte reserveringen tot dat moment.
  • Om af te hangen hoef je niet fysiek naar de club te komen

Nadelen baanreserveringsysteem:

  • Als er een reservering is gemaakt die niet komt opdagen ligt een baan leeg en kan dus niet worden gebruikt.
  • Spontaan een potje tennissen is er niet meer bij: we zien dat banen veelal een dag van tevoren al zijn afgehangen en er dus geen plaats meer is.
  • Oneigenlijk gebruik wordt in de hand gewerkt doordat pasjes van anderen worden gebruikt, of dat twee single wedstrijden na elkaar worden afgehangen waardoor leden 1.5 uur achter elkaar kunnen dubbelen.

We zullen als bestuur dus spoedig beslissen (zeker indien het paviljoen ook weer open mag) om terug te gaan naar het oude afhangsysteem. We komen hier dus asap op terug via een nieuwsbericht.

Tot zover Pettelaers en laten we hopen dat we snel naar het echte normaal kunnen!

Met Pettelaerse groet,

Bestuur B.T.C. de Pettelaer

Ps.

‘Het bestuur van B.T.C. de Pettelaer heeft besloten om kunstgras velden te laten aanleggen op het tennispark. Gebleken is dat er veel behoefte is aan het vervangen van de ondergrond, en kunstgras is daarvoor de beste keuze, aldus het bestuur. Het intensieve gebruik benadrukt het belang om de voorkeur te geven aan een slijtvaste en onderhoudsvrije ondergrond. Tijdens de eerstvolgende ALV zal deze keuze worden toegelicht, aldus het bestuur.’

 

 

 

Nieuws Overzicht