Afhangen, hoe zit het ookal weer?

Afgelopen periode is er natuurlijk veel aangepast aan alle opties en mogelijkheden rondom het afhangen en openingstijden van het park. Het merendeel als gevolg van de covid-regels. Omdat uit de vragen blijkt dat het niet altijd voor iedereen duidelijk is, hieronder opnieuw alle mogelijkheden/opties weergegeven.

Park

Het park is iedere dag geopend vanaf 8:00 tot 23:00. Toegang is altijd met je druppel via de zijpoort bij de scouting. Soms wordt er door de trainer de hoofdpoort ook open gezet, maar zorg wel dat je je druppel bij je hebt, de trainer kan namelijk eerder naar huis gaan dan jij! Heb je nog geen druppel neem contact op met de ledenadminsitratie via ledenadminstratie@pettelaer.nl.
Vanwege Covid is het niet toegestaan gebruik te maken van het terras, supporters mee te nemen of na afloop op het park te blijven. Daarnaast het verzoek de zijpoort altijd achter je te sluiten om ongewenste gasten en daarmee rommel of vernielingen te voorkomen.

Banen

Op maandag t/m vrijdag kan je afhangen vanaf 8:00 t/m 23:00 uur. In het weekend is dit om de overlast door verlichting voor de buurt te beperken tot 21:00.
Doordat het paviljoen gesloten is, kan je via de site of app een baan reserveren. Dit kan maximaal tot 1 dag van te voren. Daarnaast kan je maximaal 1 reservering actief hebben, of in een reservering zijn benoemd. Pas 5 minuten na het aflopen van de reservering is het mogelijk een nieuwe te boeken. Om onbruikbare gaten in te baanbezetting te voorkomen kan je alleen op vaste start tijden een reservering maken, zodat de banen volledig gebruikt kunnen worden. Dubbelen is ook weer toegestaan, dus als je dat gaat doen, reserveer dan ook als een dubbel. Als je na reserveren toch niet van plan bent te komen, is het verzoek om deze te annuleren zodat andere leden kans hebben op dat tijdsslot. Sowieso vinden we het prettig dat iedereen zo correct mogelijk de reserveringen maakt, dit zodat we op basis van inzicht in de reserveringen een goed nieuw afhangbeleid kunnen formuleren voor NA covid.

Verlichting

De verlichting is tegenwoordig gekoppeld aan het afhangen. Een bepaalde tijd voor zonsondergang wordt het inschakelen van de verlichting vrij gegeven. De verlichting schakelt in met de start van de reservering en weer uit bij afloop daarvan. Om er voor te zorgen dat je niet direct in het donker staat zal na afloop van de reservering de verlichting nog 5 minuten in een dim stand aan blijven. Alleen bij de reservering tot 23:00 uur zal er al om 22:55 uur gedimd worden, omdat onze vergunning geen mogelijkheden geeft voor verlichting na 23:00 uur op een paar ontheffingen na.

Nieuws Overzicht