Nog even geduld aub

Niet alle wachtlijst- en instroomleden zijn actief lid geworden. Er waren te weinig open plaatsen.

De ledenadministratie is afgelopen 12 maanden overspoeld met nieuwe aanmeldingen. Voor een indruk: andere jaren is er een wachtlijst van gemiddeld 60 mensen maar de afgelopen 12 maanden is dat aantal opgelopen tot ongeveer 135. Goed verklaarbaar overigens: tennis heeft als enige georganiseerde sport nauwelijks beperkingen gekend tijdens de lockdowns en dat heeft veel mensen aangetrokken. Ook minder actieve leden zijn weer actief geworden. En dat betekent dat er in december en januari ook veel minder opzeggingen als in andere jaren zijn geweest. Per saldo was er wel goed nieuws voor 45 mensen op de wachtlijst. Zij kwamen in aanmerking om actief lid te worden.

Sta je op de wachtlijst of ben je instroomlid: hou vol want we kijken in september weer welke ruimte er is om je actief lid te maken!

Nieuws Overzicht