Niet parkeren

Steeds vaker parkeren leden hun auto bij de hoofdingang van ons park. En dat is niet de bedoeling. Deze plekken zijn gereserveerd voor Brigitte en Saskia, de groundsman, trainers, invaliden en er is een stop & go plek. Helaas zijn we genoodzaakt vanaf volgende week harder op te treden tegen foutparkeerders. Dus dringend verzoek aan een ieder om deze plekken niet meer te gebruiken. 

De lente is aangebroken en dus meer beschikbare banen om vrij te tennissen; goed nieuws dus. Nadeel is nog wel dat het paviljoen nog niet open mag. We signaleren wel dat er nu continue gebruik wordt gemaakt van de parkeerplaatsen bij het paviljoen waardoor de plaatsen voor Brigitte en Saskia maar ook de invalideparkeerplaats, de parkeerplaats voor de groundsman en ook de parkeerplaats voor stop & go (letterlijk) worden gebruikt door leden die niet tot deze groepen behoren.

We zijn ons er van bewust dat parkeerkaartjes niet gevalideerd kunnen worden van de parkeergarage en zoeken naar een oplossing. Indien echter deze parkeerbewegingen aanhouden zullen we genoodzaakt zijn om auto’s weg te laten slepen; mocht dit ook niet helpen dan zijn we genoodzaakt om extra kosten te gaan maken voor een paal in de grond; dit betekent weer extra kosten die de vereniging dan moet dragen.

Dringend verzoek dus om geen auto te plaatsen bij het paviljoen. Vanaf volgende week gaan we auto’s weg laten slepen en analyseren dan snel daarna of het nog nodig zou zijn om de toegang met een paal te moeten reguleren.We gaan er vooralsnog vanuit dat dit niet nodig zal zijn!

Alvast dank voor jullie medewerking,

Patrick van Druten, Brigitte Walbroek, Saskia Hilgers


 

Nieuws Overzicht