Gravelbanen vanaf vrijdag 11.00 uur gedoseerd open

De gravelbanen gaan weer open. Niet allemaal tegelijkertijd maar de komende week in blokken van 2, zodat reparaties kunnen worden uitgevoerd en herstel kan plaatsvinden. Daarna zullen snel alle banen open gaan, waarschijnlijk al de week erna.

De oplettende kijker heeft gezien dat vorige maand uitgebreid aan de banen is gewerkt om ze weer bespeelbaar te krijgen. De weken erna hebben door nachtvorst ons belet de wals te gebruiken maar afgelopen week hebben we dit veelvuldig kunnen doen. Door de zon en ook door te beregenen zijn de banen op dit moment redelijk hard geworden en kunnen we ze, zij het met beleid, inzetten om te bespelen. De eerste dagen zal dit alleen de banen 2 en 3 betreffen.

Baan 1 had veel aandacht en veel extra gravel nodig. Ze behoeft nog enkele dagen meer behandeling, als het weer 'goed' blijft. Baan 4, die 60 cm lager ligt, heeft door het aanwezige water onder de oppervlakte, blijkbaar meer tijd nodig maar zal naar verwachting in de loop van volgende week ook worden opengesteld. Dit doen we dan in combinatie met baan 1 zodat we ondertussen de banen 2 en 3 enige tijd voor reparatie maar vooral voor herstel kunnen geven.

We zullen  op de website up-to-date bijhouden op welke banen wel en niet afgehangen kan worden. Niets is zeker en er kan een baan tussentijds (een dag) uitgehaald worden, dus houd de website in de gaten! Maar we gaan weer aan de (gravel)gang en het liefst zo snel mogelijk op alle vier gravelbanen.

De Baancommissie

Nieuws Overzicht