Emailadres = leden-ID

Geef proef- of adspirantleden een eigen email-adres bij aanmelding!

Met je emailadres weet de ledenadministratie om welk lid het gaat. Ook als je proef- of adspirantlid bent. Ouders - die ook lid zijn - gebruiken bij aanmelding echter soms hun eigen emailadres. Dat levert problemen op bij de log in op de website. Het systeem kan dan niet zien om wie het gaat. Meld je je kinderen aan, doe dat dan met hun eigen emailadres. Voor de facturering kan bij aanmelding wél het emailadres van een ouder worden ingegeven.

Dus meld je kind met een eigen emailadres aan!

Nieuws Overzicht