Penningmeester update

Hoe staat BTC De Pettelaer er financieel voor? Een gezonde vereniging bleek tijdens de digitale ALV. Mede dankzij onze sponsoren die ons ook in Corona tijd bleven steunen. Andere topics die tijdens de ALV aan bod kwamen: de borg voor het gebruik van de toegangstag en het debiteuren saldo.

Bijzonder blij zijn we dat ook in dit bizarre jaar onze sponsoren trouw zijn aan onze mooie vereniging. Bijzonder veel dank aan:

Muller Bouw
Bavaria 0.0
VLC & Partners
DutchlawDesk
Joris Lammers Luxury Menswear
Restauarnt Lux
Café Reinders
Dunlop
Frank Jansen Optiek
ADC Nederland
SimonTENNIS
NL Wonen
Intersport 

Debiteuren
Tijdens de ALV werd gewezen op het feit dat er helaas toch nog flink wat debiteuren zijn die de vereniging nog niet betaald hebben. De aanmaning komt er weer aan en deze keer zijn er administratiekosten aan verbonden (besluit ALV november 2019).

Zorg dus dat je op tijd betaalt, om extra kosten te voorkomen. Voorkom een debiteuren saldo door een incasso af te geven met een juist banknummer en voldoende saldo. De incasso voor het seizoen 2021 zal in de eerste week van maart 2021 geïnd worden. Dit wordt tegen die tijd nogmaals gecommuniceerd.

Toegangstag (druppel)
Samen met de contributie incasso, zal in maart 2021 ook éénmalig op gezinsniveau de borg voor de toegangstag (druppel) geïnd worden. Deze éénmalige borg bedraagt € 20 en dient ter dekking van de productiekosten en administratie. Mocht een lid de vereniging verlaten dan wordt na inlevering van de tag deze borg uiteraard teruggestort.

Nooit eerder werd bij iemand de borg voor de tag geïnd, wel hebben leden hiervoor een formulier ondertekend. Velen denken dat daarmee al de borg geïnd / betaald werd. Maar dat is dus niet het geval. Daarom nu éénmalig deze actie. Voor nieuwe leden geld dat bij lidmaatschap éénmalig ook de borg voor de toegangstag geïnd zal gaan worden.

Een reminder over bovenstaande volgt begin 2021 …

Voor nu ‘stay safe & strong’!

Rob Ewalds

Penningmeester B.T.C. de Pettelaer

 

Nieuws Overzicht