Protocol ingaande 14 oktober 22.00 uur

Wederom zijn we genoodzaakt het protocol aan te passen per vandaag 22.00 uur. De tennissport is enigszins gespaard gebleven van een complete sluiting maar we dienen de richtlijnen goed op te volgen om dit ook zo te houden.

Dit protocol zal vooralsnog voor de komende 4 weken van kracht zijn; echter wordt over 2 weken door het kabinet de balans opgemaakt.

In het protocol was opgenomen om de fietsen te parkeren bij de fietsenstalling van de scouting. Scouting Lucas heeft ons verzocht (en terecht) om hier geen gebruik van te maken als de scouting 'draaiavonden' hebben. We verzoeken de fiets daar niet op dinsdagavond, woensdagavond,  donderdagavond en de zaterdagmorgen te plaatsen!. Overigens is het beter om de fiets op eigen terrein te plaatsen en even om te lopen.

PARK
Het park/hoofdtoegang zal vooralsnog geopend zijn gedurende lestijden; indien er geen les is dan zal de hoofdtoegang worden gesloten. Dit varieert dus neem je druppel mee om het park op of af te komen via de poort bij de scouting (tussen baan 1 en baan 2). De poort bij de rugbyclub zal gesloten blijven. Indien de hoofdtoegang gesloten is dan dringend verzoek je fiets te stallen in een fietsenrek. Bij voorkeur op eigen terrein van de Pettelaer (en even omlopen). Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van de fietsenstalling van de scouting met uitzondering van dinsdagavond, woensdagavond,  donderdagavond en de zaterdagmorgen

Het is niet toegestaan op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan.

Toeschouwers/publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.

Houd het park schoon; laat geen flesjes, gripjes etc liggen bij de baan maar deponeer dit in de afvalbakken.

Blijf niet hangen op het park; ga na het tennissen lekker naar huis. Het paviljoen en terras zijn gesloten dus ook het terras is ‘verboden’ terrein.

De invalidetoilet is voor nood toegankelijk. Toegang via de druppel en ook hier, houd het toilet schoon en laat het netjes achter. De kleedkamers en douches zijn gesloten voor gebruik (alsmede de aparte dames- en herentoiletruimte). Bij het betreden van de publieke ruimte (toilet/afhangbord) geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder een dringend advies om een niet-medisch mondkapje te dragen.  

Op het park werken we sinds enkele maanden met een automatisch systeem waarbij de verlichting van de banen gekoppeld is aan het afhangen van de banen. Verlichting gaat dus pas aan indien er ook gereserveerd/afgehangen is en weer uit als de reservering is afgelopen. De software is afgelopen week weer aangepast en vooralsnog schijnt dit goed te werken.

De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon van 18 jaar ouder. De jeugd tot 18 jaar kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van een minibaan. Voor personen in de leeftijd van 18 jaar of ouder is dit beperkt tot 2 personen.

VRIJ TENNIS
Voor de jeugd tot 18 jaar gelden geen maximaal aantal spelers per baan. 

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat er 1,5 meter afstand gehouden dient te worden. Max. 4 spelers per baan (dubbel is dus mogelijk). Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. 

Update 4 november: dubbelspel is niet meer toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximum van twee spelers per baan. 

AFHANGEN
M.b.t. het afhangen verandert er weinig. Afhangen uitsluitend digitaal. Bij aankomst op het park dient dit, door degene die de reservering gedaan heeft, dit via het afhangbord bevestigd te worden (dit om no shows te voorkomen). 

Update 23 oktober: Een baan reserveren gebeurt digitaal. Deze reservering hoeft niet meer bevestigd te worden op de club. Om 'no shows' tegen te gaan, verzoeken we iedereen om bij afhangen ook te komen danwel de baanreservering te annuleren indien er besloten is om niet te gaan.

COMPETITIE/WEDSTRIJDEN/HUSSEL
Er is door de KNLTB besloten om de Competitie 2020 per direct te beëindigen zowel voor de jeugd als de senioren. Ook de Eredivisie Heren wordt per direct beëindigd.

Officiële wedstrijden in teamverband zijn niet toegestaan. Ook georganiseerde (interne) wedstrijden –zoals laddercompetitie en ook de husselavond- zijn niet toegestaan.

Voor de jeugd zijn wedstrijden met teams van de Pettelaer onderling wel toegestaan. 

TRAINING
De training bij De Pettelaer kan vooralsnog normaal doorgaan. 
Voor de jeugd tot 18 jaar geldt dat er een leraar aanwezig is en is er geen beperking is in groepsgrootte. Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat er een leraar aanwezig is, er 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en er maximaal 4 personen (exclusief de tennisleraar) per baan staan. 

De competitietrainingen bij Health City zullen vooralsnog ook gewoon doorgaan.

Update 4 november: Voor volwassenen geldt een maximum van twee spelers per baan. Dit heeft gevolgen voor de lessen. SimonTENNIS bedacht hier een passende oplossing voor zodat men kan blijven trainen. Lessende leden ontvangen vanuit SimonTENNIS meer informatie.

ALGEMEEN
Kom (vrij tennis maar ook voor training) niet te vroeg naar het park en houd afstand. Na tennissen of training gelijk het park verlaten. Neem je druppel mee om het park op- of/en af te komen. Ga netjes met de banen om (slepen na het tennis) en het park (laat geen afval achter bij de banen).

We zullen in de komende periode weer een enkele mogelijkheid geven om een druppel (indien nog niet in bezit) op te halen. Informatie hierover volgt nog.

We hopen (maar dat hebben we al vaker gecommuniceerd) snel terug te kunnen keren naar het normale leven waarbij De Pettelaer ook weer een ontmoetingspunt kan zijn met als middelpunt het paviljoen. 

Met Pettelaerse groet,

Bestuur B.T.C. de Pettelaer

Nieuws Overzicht