Cornona controle Pettelaer

Hoe ongezellig dat ons mooie paviljoen dicht moet blijven!

Niet leuk voor onze leden, maar vooral ook niet voor onze pachter Brigitte en Saskia.

Er is een enkel positief lichtpuntje.

 

We hebben de onaangekondigde Corona controle (handhaving) met vlag en wimpel doorstaan.

Natuurlijk hebben we dit met z'n allen gedaan.

Dank en gepaste trots aan alle leden! 

 

De komende week (week 42) worden nieuwe maatregelen verwacht.

Laten we hopen dat het voor onze club en de gemeenschap mee zal vallen.

 

Indien er toekomstig aanpassingen doorgevoerd zouden moeten worden aan ons Corona protocol, dan zullen we jullie uiteraard berichten.

 

Namens het Bestuur & de pachters van B.T.C. de Pettelaer.

 

‘Stay strong together’

 

Nieuws Overzicht